Uslovi korišćenja

Svi tekstovi koji se nalaze na stranicama astrocentar.ba, samo su neobavezne informacije, u svrhu razonode i igre. Koristite ih na svoju sopstvenu odgovornost i rizik. Usluge koje se navode na veb-sajtu astrocentar.ba vrše se isključivo putem navedenih brojeva (brojeva sa povišenom tarifom) na samom veb-sajtu. Usluge mogu da koriste sve osobe sa navršenih 18 godina. Cene usluga jasno su navedene i istaknute pored svakog telefonskog broja. Pozivom na navedene brojeve telefona krajnji korisnik prihvata ove uslove korišćenja te svesno koristi navedene usluge. Veb-sajt astrocentar.ba ne može biti odgovoran za savete date od strane savetnika, astrologa ili tarot tumača.